För att anordna en tävling behövs olika roller tillsättas. Här kan ni hitta de olika rollerna och deras arbetsbeskrivning för tävlingen.

I backen

Vid starten

Sekretariat