Styrelsen Bergsjö Hassela Alpina 2022/2023

Ordförande

Peter Eng: 070-359 16 24

Sekreterare

Mikaela Nilsson: 073-835 92 05

Kassör

Tintin Tillberg: 070-303 21 41

Ledamöter

Michael Wallin: 070-239 98 11

Levina Ekvall: 073-8320920

Bengt Skörelid: 070-267 03 02

Per Norberg: 070-548 87 55

Thommy Söderbäck: 070-350 14 77

Suppleanter

Christer Westman: 070-666 18 16

Pelle Sjöström: 070-350 14 77