Här finns en sammaställning av informationen för LVC-Finalen 2020 i Nolby.

Informationssida på Svenska Skidförbundets hemsida
Facebookgrupp: Region 2 LVC final 21-22 Mars 2020