Här hittar du Tävlingskalendern på IdrottOnline.

Anmäla till tävling

 1. Gå till tävlingskalendern på IdrottOnline (Öppnas i ett nytt fönster).
  Tävlingskalendern finns alltid som ett val i vår hemsidas meny
 2. Kontrollera att föreningens namn står högst upp i vänstra hörnet när du får fram tävlingskalendern.
  OBS! Detta är viktigt eftersom annars kommer inte vår förenings åkare upp. Använd alltid länken från vår hemsida så blir det rätt.
 3. Sök fram det evenemang som personen ska anmälas till.
 4. Klicka på evenemangets namn.
 5. Klicka på knappen ”Till anmälan”.
  OBS! Om knappen är inaktiv betyder det att ingen av evenemangets tävlingar är öppen för anmälan.
 6. Sök fram den person som ska anmälas
  OBS! Om namn inte kommer upp i listan prova då att välja ”alla grenar istället för enbart alpint.
 7. Markera i listan den person som ska anmälas till tävling.
 8. Klicka på knappen ”Fortsätt
 9. Välj vilken klass som personen ska anmälas till i respektive tävling.
 10. Klicka på knappen ”Fortsätt”.
 11. En bekräftelse på vilka tävlingar och klasser personen är anmäld till visas.

Ändra anmälan/avanmäla till tävling

 1. Gå till tävlingskalendern på IdrottOnline (Öppnas i ett nytt fönster).
  Tävlingskalendern finns alltid som ett val i vår hemsidas meny
 2. Kontrollera att föreningens namn står högst upp i vänstra hörnet när du får fram tävlingskalendern.
  OBS! Detta är viktigt eftersom annars kommer inte vår förenings åkare upp. Använd alltid länken från vår hemsida så blir det rätt.
 3. Sök fram det evenemang som personen ska avanmälas från/ändra anmälan för.
 4. Klicka på evenemangets namn.
 5. Klicka på knappen ”Till anmälan”.
  OBS!Om knappen är inaktiv betyder det att ingen av evenemangets tävlingar är öppen för anmälan.
 6. Sök fram den person som ska avanmälas
  OBS! Om namn inte kommer upp i listan prova då att välja ”alla grenar istället för enbart alpint.
 7. Markera i listan den person som ska avanmälas till tävlingen/ändra anmälan för.
 8. Klicka på knappen ”Fortsätt
 9. Ändra klasserna eller klicka i rutan “Avanmäl” för personen i respektive tävling.
 10. Klicka på knappen ”Fortsätt”.
 11. En bekräftelse på vilka tävlingar och klasser personen är anmäld/avanmäld till visas.